Wędrowcze!

W tej części Księgi zgomadzone są informacje o postaciach, które spotkałeś na swej drodze.
Jako postać rozumiana jest każda istota, której działania wpływają na fabułę.

© Ryszard "mardraq" Borkowski 2010