Podróżniku!

Tutaj zostaną opisane wszystkie zorganizowane formy grup występujące w Grotach.
Są to m.in. państwa, armie, plemiona itd.

© Ryszard "mardraq" Borkowski 2010